Krogerup Højskole: Mangfoldighed på Krogerup og landets andre højskoler

Krogerup Højskolen vil tilbyde nedsat egenbetaling til 6 unge som (a) er socioøkonomisk udfordret, (b) har minoritetsbaggrund, (c) har en sygdomshistorie og (d) som ingen ungdomsuddannelse har. Højskolen er blevet opfordret til at søge Højskolestipendiet sammen med fremtidige elever indenfor målgruppen. Elevforeningen på Krogerup Højskole arbejder for at mangfoldiggøre elevsammensætningen og ønsker at formidle deres erfaringer til andre højskoler. Denne del af projektet er støttet af mangfoldighedspuljen.

Kontaktperson: Rasmus Meyer, rm@krogerup.dk