Højskolen Snoghøj: Unge på kanten på Højskole - fase 3

Med projektet vil Snoghøj Højskolen udvikle et værktøj, som befinder sig et sted mellem almindelig højskolepædagogisk samvær og specialpædagogisk støtte.
Højskolen vil gøre skolen tilgængelig for unge på kanten i deres liv, som endnu ikke har fundet eksistentielt rodfæste i deres tilstedeværelse. Projektets aktiviteter består i et valgfags-pilotprojekt, målrette markedsføring, samt samarbejde med UU-vejledere mf. Målgruppen tilbydes nedsat egenbetaling.

Kontaktperson: Casper Hennie, casper@snoghoj.dk