Suhrs Højskole: Tillæg til mangfoldighedsprojekt

Suhrs Højskole har fået bevilliget et tillæg til deres allerede igangværende mangfoldigheds-projekt, i samarbejde med Foreningen Lige Adgang. I tillægget ønsker højskolen at kunne rekruttere 4 elever fra målgruppen, bl.a. igennem samarbejde med institutioner i København, der beskæftiger sig med målgruppen, f.eks. FGU.

 Kontaktperson: Laura Troi, kontakt@suhrs.dk