Silkeborg Højskole: Mangfoldighedsindsats - fase 1 v. Silkeborg Højskole m.fl. og KFUMs Sociale Arbejde

Silkeborg Højskole søger midler til fase 1 af et samarbejdsprojekt med bl.a. KFUM’s sociale arbejde og 7 andre højskoler. Projektet har til hensigt at gøre højskole til en mulighed for udsatte unge. I projektets fase 1 er der fokus på netværksdannelse højskolerne imellem, samt med relevante samarbejdspartnere. Her vil man holde møder med skolernes projektledere, omkring projektkoordinering og udvikling, samt afholde seminarer for de involverede højskolers personale, således at de er pædagogisk rustede til arbejdet med gruppen.

Kontaktperson: Jan Hamborg Lundum, jl@silkeborghojskole.dk