Løgumkloster Højskole: Indsigt og Udsyn - sårbart sind

Løgumkloster højskole s har fået bevilliget støtte til projektet “Indsigt og udsyn - åbent sind”. Projektet har til hensigt, i samarbejde med organisationerne Fountainhouse og Fundamentet, at rekruttere 4 psykisk sårbare unge, som får nedsættelse af egenbetaling. Derudover ønsker skolen at rekruttere elever via højskolens egen formidling og formidling i medier der henvender sig til psykisk sårbare unge.

Kontaktpersonen: Ursula Dieterich-Pedersen, ursula@lkhs.dk