Johan Borups Højskole: Mangfoldighedsprojekt fase 2

Johan Borups Højskole har fået bevilliget midler til fase 2 af deres mangfoldighedsprojekt, med det formål at få minoritetsetniske unge og flygtninge på højskole. Skolen har, i fase 1, nedsat en mangfoldigheds-gruppe, der har til opgave at lave fundraising, opsøgende arbejde, vidensdeling, samt opsøgning af elever i målgruppen. De ansøgte midler er både til at understøtte gruppens arbejde, men også til nedsættelse af egenbetaling for 4 elever fra målgruppen.

Kontaktperson: Sara Amrani, sara@borups.dk