Højskolen Mors: Øget mangfoldighed blandt elevgruppen på Højskolen Mors 2. fase!

Højskolen iværksætter fase 2 af deres projekt “øget mangfoldighed blandt elevgruppen…”. Her ønsker de at rekruttere 5 elever i to semestre, igennem en analyse af deres nuværende elevrekruttering, målrettede kampagner på sociale medier, og et øget samarbejde med kommunale vejledere. De ønsker desuden at videreudvikle personalegruppen, så de bliver endnu bedre rustet til at arbejde med sårbare unge.

Kontaktperson: Mette Damiri, mette@hojskolenmors.dk