Den Rytmiske Højskole: “Yatılı okul” - Skolen hvor man sover

Med projektet ““Yatılı okul” - Skolen hvor man sover” ønsker Den Rytmiske Højskole at tiltrække flere elever (1 i foråret ’23) med minoritetsbaggrund til højskolen, samt at øge kendskabet til højskoler blandt unge i kommuner med udsatte boligområder. Skolen vil afholde 10 produktions-værksteder på musikskoler og ungdomstilbud i udsatte boligområder, hvor unge kan komme og producere musik sammen med en højskolelærer og en tidligere elev. Derudover vil skolen styrke deres kommunikationsindsats overfor målgruppen og arbejde med skolens pædagogiske tilgang, og udfordre sin egen majoritetskultur.

Kontaktpersonen: Stig Skov Mortensen, ssm@drh.dk