Højskolen Acts Academy: Livsmestring fase 2

Projektet har til formål at styrke udsatte borgeres livsmestring og oplevelse af at være ligeværdige medborgere. Højskolen vil videreudvikle og afprøve konceptet ”livsmestring”, som allerede er påbegyndt i første fase af projektet.

Kontaktperson: Ingrid Frederiksen, if@actsacademy.dk