Den Skandinaviske Designhøjskole: ... mere diversitet ... mere livsoplysning

I samarbejde med Tradium, HTX og Tradium erhvervsuddannelser vil højskolen udvikle et koncept, som på sigt skal rekruttere kursister med en HTX og/eller en EUX-tek baggrund.

Kontaktperson: Merete Østergaard, merete@designhojskolen.dk