Højskolekursus med dansk og matematik

I foråret 2021 afholdes der kurser fra 3 til 19 ugers varighed

Intensive Læringsforløb er for unge uden ungdomsuddannelse, der drømmer om at komme et skridt nærmere et videre uddannelsesforløb. Foruden et fajligt løft i dansk og matematik, giver højskolekurset en lang række uforglemmelige oplevelser og en masse nye venner

Læs mere om satspuljeprojektet Intensive læringsforløb

Kontakt den enkelte skole der deltager i projektet for kursusstart.  

Læs mere om kurserne

 

Optagelse og ansøgning

For at blive optaget på kurset med støtte fra satspuljemidlerne kræver det, at der udarbejdes en motiveret ansøgning. Jf. målgruppebeskrivelsen for om eleven opfylder denne.

Vi anbefaler, at eleven bruger noget tid på ansøgningen, da det har stor betydning for, hvordan vi bedst planlægger det intensive forløb.

Ligeledes er der i ansøgningsskemaet mulighed for, at der kan gives en kommmentar/ beskrivelse fra vejleder, kontaktperson, lærer etc., samt mulighed for at vedlægge eventuelle relevante dokumenter.

Ansøg om deltagelse på kurser i 2021

Hvad koster det

Kurset er åbent for alle, der ønsker et ”Intensive læringsforløb på højskole”. 

Fra satspuljemidlerne gives et tilskud til højskolekurset. Se på den enkelte skoles kursusbeskrivelse for konkret pris. For at eleven kan få denne pris forudsættes det, at eleven har skrevet en ansøgning og fået denne imødekommet af den højskole, hvor eleven ønsker at tage det intensive forløb.

Der er i særlige tilfælde, og ved en individuel konkret vurdering, mulighed for at søge tilskud til dele af egenbetalingen. Ansøgning om nedbringelse af egenbetalingen rettes til den skole, eleven ønsker at starte på.

Deltagelse i kurset uden imødekommen ansøgning

Projektet er støttet af satspuljemidler, som har gjort den lave egenbetaling mulig. hvis ansøgning ikke imødekommes betales almindelig egenbetaling.