Bliv klar til ungdomsuddannelse

Folkehøjskolernes Forening i Danmark har fået bevilget Satspuljemidler til gennem 4 år at udvikle og tilbyde Intensive Læringsforløb for unge mellem 16 og 25 år uden ungdomsuddannelse.

Fra sommeren 2018 og de kommende år, vil det være muligt at tage intensivt læringsforløb på højskole, med det formål at forberede unge uden ungdomsuddannelse til en optagelsesprøve på en ungdomsuddannelse.

Gå til infoside for unge, der overvejer at deltage i et intensivt læringsforløb

Alle skolerne har fokus på dansk og matematik samt højskolefag og højskolesamvær.

På de følgende sider kan du læse mere om:

Hvad er intensive læringsforløb?

Undervisningen

Målgruppe

Kurser i 2019

Skoler, der deltager i projektet

 

Økonomi

Bliv deltagende højskole i projektet

 

Jakob Hvenegaard
Specialkonsulent
Udvikling

Indsatser vedrørende unge uden ungdomsuddannelse, Intensive læringsforløb.

Rådgivning vedr. højskolelovgivning, lønkompensation og statstilskud.