Baggrund og lovstof

Hjemlighed har været en central del af højskolernes historie siden de første folkehøjskoler åbnede dørene for 175 år siden. Med udgangspunkt i en kostskoleform og ofte med forbillede i herregårdens fysiske og organisatoriske indretning blev mange skoler hurtigt præget af, at både elever, lærere og forstander boede på skolen. Herunder er samlet en kort historisk oversigt samt links til diverse undersøgelser og relevant lovmateriale.

[…] Inden for den geografiske og bygningsmæssige enhed skal skolen desuden eje to familieboliger til forstander og fastansatte lærere, jf. dog stk. 3. Bestyrelsen træffer beslutning om, hvorvidt forstanderen skal bo på skolen.

Bekendtgørelse om tilskud m.v. til folkehøjskoler § 5 stk. 2 (uddrag)