Baggrund og lovstof

Hjemlighed har været en central del af højskolernes historie siden de første folkehøjskoler åbnede dørene for 175 år siden. Med udgangspunkt i en kostskoleform og ofte med forbillede i herregårdens fysiske og organisatoriske indretning blev mange skoler hurtigt præget af, at både elever, lærere og forstander boede på skolen. Herunder er samlet en kort historisk oversigt samt links til diverse undersøgelser og relevant lovmateriale.

[…] Inden for den geografiske og bygningsmæssige enhed skal skolen desuden eje to familieboliger til forstander og fastansatte lærere, jf. dog stk. 3. Bestyrelsen træffer beslutning om, hvorvidt forstanderen skal bo på skolen.

Bekendtgørelse om tilskud m.v. til folkehøjskoler § 5 stk. 2 (uddrag)

Læs notatet fra efteråret 2019 og bliv klogere på forskellige væsentlige emner i forhold til bopæl, hjemlig og højskolernes historik, tradition og udvikling.

 

Notatets indholdsfortegnelse:

  1. Historisk
  2. Lovgivningsmæssig udvikling
  3. Statistik
  4. Slots- og Kulturstyrelsens undersøgelse 2018-19
  5. Indvirkende faktorer
  6. FFD’s holdning og handlingsplaner
Error in MultiSectionModuleRendering!System.NotImplementedException: Displaymode 54 not implemented for MultiSectionModuleRendering at GoBasic.Presentation.Modules.MultiSectionModuleRendering.CreateControls() in D:\Solutions\GoBasicV5\GoBasic.Presentation\Modules\MultiSectionModuleRendering.cs:line 50 at GoBasic.Presentation.BaseRendering.CreateChildControls() in D:\Solutions\GoBasicV5\GoBasic.Presentation\BaseRendering.cs:line 26