Aktuel debat

De fleste vigtige højskoleemner bliver debatteret i offentligheden fra tid til anden og således også hjemlighed og bopæl, der siden 2017 har været genstand for en debat i dagblade, Højskolebladet og på foreningens årsmøde.

17 pct. af højskolerne angiver, at ingen lærere bor på skolen, mens der på over halvdelen af højskolerne bor 1-2 lærere. Endelig angiver samlet 30 pct., at tre eller flere lærere bor på højskolen. Ud over lærerne bor der TAP-ansatte på to tredjedele af højskolerne.

VIFO-rapport, 2018

Få overblik over debatten

Til generalforsamlingen på Egmont Højskolen i 2018 blev der i samme forbindelse fremsat to resolutionsforslag om emnet, der dog begge endte med at blive stemt ned.

Herunder er en liste over større debatindlæg fra dagblade og lignende.