Hjemlighed

Hjemlighed er et vigtigt indsatsområde, hvor rammer og regler for bopæl kombineres med muligheden for pædagogik og udvikling på den enkelte højskole.

Om indsatsten

På de følgende sider finder du materiale, der samler lovstof, statistik og fortæller om baggrunden for hjemlighedens betydning på højskolerne, linker til aktuelle debatindlæg fra de sidste par år og kommer med bud på inspirationsmateriale til pædagogiske dage, bestyrelsesseminarer og mere. I det længere perspektiv vil der også blive arbejdet for at samle erfaringer med øget bopælstilknytning.

Baggrund, statistik og lovstof

Aktuel debat

Inspiration