Folkeoplysning for flygtninge

Folkeoplysning for flygtninge (FfF) er et fælles initiativ på tværs af organisationerne i Dansk Folkeoplysnings Samråd.

Om Folkeoplysning for Flygtninge

Tanken bag initiativet Folkeoplysning for Flygtninge er at skabe en bevægelse, der arbejder for at give flygtninge en god velkomst og et godt ophold i Danmark, uanset om de bliver her i kortere eller længere tid.

Samtidig er det hensigten at synliggøre mangfoldigheden af aktiviteter og initiativer for, med og om flygtninge og dermed være en samlet og tydelig stemme i samfundsdebatten om spørgsmål vedrørende integration og styrkelse af civilsamfundet. Igenne initiativet vil flygtninge også blive inviteret til at dele deres viden og livserfaringer, så forståelsen og sammenhængen mellem danskere og mennesker med flygtningebaggrund bliver styrket.