Andre muligheder for højskoleophold

Foruden integrationsprogrammet findes der en række andre muligheder, som kan være relevante for personer med flygtningebaggrund, der ønsker et højskoleophold.

Muligheder udover integrationsprogrammet.

For flygtninge, der ikke er under integrationsprogrammet, findes der andre veje til et højskoleophold. Finansieringsmulighederne afhænger af hvilken lovgivning, der træder i kraft i forhold til den enkelte flygtnings aktiviteter.

Tilbud efter Serviceloven til unge under 18

Kommunen kan vælge at tilbyde et integrationsprogram til uledsagede flygtninge under 18 år. I dette tilfælde falder de unge ind under integrationsloven og muligheder efter denne lov.

For unge under 18 år kan et højskoleophold også tilbydes under Serviceloven. Dette tilbud henvender sig særligt til unge mellem 16-18 år, som har brug for særlig støtte. Kommunen kan, jf. servicelovens §52a stk. 2, finansiere højskoleophold til flygtninge under 18 år, hvis opholdet erstatter en mere omfattende foranstaltning. Staten afholder fuldt ud kommunens udgifter de første tre år efter opholdstilladelsen.