Syng, spis og snak

”Syng, spis og snak” har som mål at skabe et rum for menneskers oplevelse af samhørighed og fællesskab. Fællessang og fællesspisning er afsæt for at skabe nye møder mellem mennesker og invitere nye grupper indenfor i en stærk tradition for fællessang. 13 højskoler i Danmark er med i projektet.

Hvad er Syng, spis og snak?

Det Danmark, der synger sammen, hører sammen.

Fællessangsarrangementer i centrum

13 højskoler over hele landet afvikler arrangementer, hvor mennesker kan mødes omkring fællessang, et måltid og en god samtale. 

Initiativet ønsker også at bidrage til, at sangfællesskaber kan styrke kendskabet til landets rødder og historie blandt mennesker i alle samfundslag - og samtidig udvide rummeligheden i samfundet og kendskabet til kulturel forskellighed.

Se www.hojskolesangbogen.dk/syngspisogsnak

Hvilke højskoler er med?

13 højskoler er med i projektet:

 • Brandbjerg Højskole
 • Børkop Højskole
 • Den Rytmiske Højskole
 • Nordfyns Højskole
 • Nørgaards Højskole
 • Grundtvigs Højskole
 • Gymnastikhøjskolen i Ollerup
 • Højskolen Skærgården
 • Ryslinge Højskole
 • Rødding Højskole
 • Rønde Højskole
 • Suhrs Højskole
 • Vrå Højskole

Hvad er kravet for at deltage som højskole?

Som deltagende højskole forpligter man sig på at afvikle to arrangementer i 2017, fire i 2018 og to i 2019.

Arrangementerne skal i vid udstrækning afholdes i samarbejde med lokale samarbejdspartnere eller andre folkeoplysende institutioner. Projektet har en varighed på to år, hvor der fokuseres på at udvikle et standardkoncept med rum for den enkelte højskoles eget islæt.

Se arrangementerne

Hvad er projektets vigtigste budskaber?

 • At udbrede glæden ved fællessang i andre sammenhænge end på højskolerne – at gøre det muligt at invitere nye målgrupper indenfor og introducere dem for fællessangens fællesskab.
 • At bringe mennesker sammen, som ellers ikke ville mødes.
 • At fællessang og fællesspisning styrker menneskers oplevelse af samhørighed, fællesskab og kulturforståelse.
 • At højskolerne åbner dørene for fællessang og fællesspisning for at styrke lokalsamfundet.
 • At fællessang skaber både et fælles og personligt rum for refleksion.
 • At man bliver sundere af at synge sammen.
 • At udbrede kendskabet til både nye og gamle sange, samt den mangfoldighed de repræsenterer.

Fælles design og udtryk

Projektet opererer inden for et fælles udtryk gennem brand og design. På sociale medier samler vi billeder og info på #fællessang og #syngspissnak.

Bredt udsnit af fællessange 

"Syng, spis og snak" har til formål både at holde den eksisterende og vitale danske sangtradition levende, og samtidig forny den og give den nye næring. Derfor fokuserer projektet på, at der repræsenteres et bredt udsnit af fællessange samt et godt fundament at formidle ud fra.

Sanghåndbogen

Sanghåndbogen opdateres løbende med fortællinger om nye og gamle sange, som kan være inspiration til formidlingen, og der er iværksat en indspilning af 100 populære sange fra Højskolesangbogen, som kan streames og downloades til akkompagnementsbrug, hvis der ikke er en pianist til stede, eller man fx ønsker at lære en sang bedre at kende.

Pilotprojekt i 2 år

Projektet har en varighed på to år og vil fokusere på at udvikle et standardkoncept med rum for skolens eget islæt. Der vil i perioden blive etableret et netværk af værtsskoler, som afprøver og finpudser forskellige metoder og tilgange til at skabe bæredygtige arrangementer med fokus på sundhed, kulturmøde og fællessang – med rødder i højskolernes kulturarv, det lokale miljø og den omkringliggende natur.  

Støttet af Nordea-fonden

Bag "Syng, spis og snak" står Højskolerne støttet af Nordea-fonden med 2.550.000 kr.