Ansøg om at deltage i projektet

Deltag i de frie skolers fællessangsprojekt "Syng, spis og snak", hvor både efterskoler, friskoler og højskoler i hele landet inviterer danskerne til fællessang, fællesspisning og gode samtaler.

Syng, spis og snak på tværs af de frie skoler

Syng, spis og snak-skolerne har indtil nu inviteret til mere en 100 fællessangsarrangementer rundt i hele Danmark. Der er lige nu 30 værtskoler med i projektet fordelt på både efterskoler, friskoler og højskoler.

Fundamentet for projektet er at give danskerne i skolernes lokalsamfund mulighed for at møde den folkelige fællessang og det fællesskab, der opstår, når mennesker mødes for at synge, spise og tale med hinanden. Gennem mange år har de frie skoler været en aktør på denne bane. ”Syng, spis og snak” er med til at holde en vigtig del af vores kulturarv levende og videregive den til nye generationer.

Ansøg om at blive Syng, spis og snak-skole

Næste ansøgningsrunde åbner i november 2021, hvor der optages yderligere 15 skoler – fem fra hver skoleform. I ansøgningen skal I som skole motivere jeres deltagelse og beskrive de 2 Syng, spis og snak-arrangementer, som I ønsker at bidrage med i foråret 2022. Ansøgningen må max fylde en A4 side og sendes via mail til Anne Bøgeholm Mikkelsen fra Syng, spis og snak-projektledelsen i Højskolernes Hus.

Næste ansøgningsrunde åbner i november 2021. 

Corona-situationens benspænd

Coronasituationen udfordrer det at skabe fysiske møder, hvor vi netop kan synge, spise og snakke sammen. Den seneste tid har de nuværende Syng, spis og snak skoler arbejdet for at finde alternative muligheder for at afvikle de planlagte arrangementer, og der har været rigtig mange gode idéer og successer med både udendørsarrangementer og online fællessang. I projektet følger vi selvfølgelig situationen tæt og tilpasser rammerne, hvor det er nødvendigt.

Fra projektledelsens side ser vi meget gerne, at I tænker jeres arrangementer ind i den tid, som vi befinder os i, og kommer med bud på formater, der indtænker de bespænd for sang og arrangementer, der er opstået som følge af Corona-situationen. 

Som deltagende skole forpligter man sig på følgende ramme:

  • At afvikle to SySpSn-arrangementer pr. halvår. Hver skole står selv for afvikling og indhold, ligesom skolen selv beslutter, hvornår arrangementerne skal ligge.
  • At yde en aktiv indsats for at skabe møder mellem mennesker i jeres lokalsamfund.
  • At benytte eksisterende eller etablere nye samarbejder i det lokale kulturliv.
  • Aktiv indsats for at invitere nye målgrupper med.
  • Projektet bidrager med økonomisk støtte på 4000 kr. pr. arrangement, som skolen kan prioritere, som den vil. Derudover ydes støtte på 1000 kr. pr. arrangement til annoncering.
  • Det forventes, at skolen lægger vægt på at være en del af et samlet projekt og er med til at løfte den fælles fortælling. Projektledelsen stiller annoncemateriale, skabeloner, roll-ups, flyers, videoteaser, overordnet formidling og generel rådgivning til rådighed. Skolen står selv for den lokale annoncering.
  • I hhv. august og januar lanceres den samlede arrangementskalender, og skolen skal tage stilling til arrangemnetsdatoer forinden dette.
  • Der er ikke faste krav til, at indholdssiden skal struktureres på en bestemt måde og skolen bestemmer selv arrangementets tema og forløb.
  • Hver skole udpeger en tovholder, der kommunikerer med projektledelsen. Der er mødepligt, når der én gang hvert halve år er status- og inspirationsmøde.

Løbende skoleoptag

I januar 2022 optages igen 15 nye skoler, så vi over den kommende periode har mulighed for at sætte et stort aftryk i det frie skolelandskab.

 

Anne Bøgeholm Mikkelsen
Projektmedarbejder
Administration, Forlaget og Syng, spis og snak

FFD's årsmøde, Højskolesangbogen, webshop, boghandleraftaler og Syng, spis og snak

undefined