Ansøg om at deltage i Syng, spis og snak

Bliv værtsskole for de frie skolers fællessangsprojekt Syng, spis og snak, hvor både efterskoler, friskoler og højskoler i hele landet inviterer danskerne til fællessang, fællesspisning og gode samtaler.

Syng, spis og snak på tværs af de frie skoler

Syng, spis og snak-skolerne har indtil nu inviteret til mere en 100 fællessangsarrangementer rundt i hele Danmark. Der er lige nu 50 værtskoler med i projektet fordelt på både efterskoler, friskoler og højskoler.

Fundamentet for projektet er at give danskerne i skolernes lokalsamfund mulighed for at møde den folkelige fællessang og det fællesskab, der opstår, når mennesker mødes for at synge, spise og snakke med hinanden. Gennem mange år har de frie skoler været en aktør på denne bane. Syng, spis og snak er med til at holde en vigtig del af vores kulturarv levende og videregive den til nye generationer.

Ansøg om at blive Syng, spis og snak-skole

I næste ansøgningsrunde bliver der optaget yderligere 15 skoler – fem fra hver skoleform. Deadline for ansøgning er 1. december 2021. I ansøgningen skal I som skole motivere jeres deltagelse og beskrive de to Syng, spis og snak-arrangementer, som I ønsker at bidrage med i foråret 2022. Ansøgningen må max fylde en A4 side og skal sendes på mail til Anne Bøgeholm Mikkelsen fra Syng, spis og snak-projektledelsen i Højskolernes Hus.

Friskolerne
Efterskolerne
Højskolerne

Som deltagende skole forpligter man sig på følgende ramme:

  • At afvikle to SySpSn-arrangementer pr. halvår. Hver skole står selv for afvikling og indhold, ligesom skolen selv beslutter, hvornår arrangementerne skal ligge.
  • At yde en aktiv indsats for at skabe møder mellem mennesker i jeres lokalsamfund.
  • At benytte eksisterende eller etablere nye samarbejder i det lokale kulturliv.
  • Aktiv indsats for at invitere nye målgrupper med.
  • Projektet bidrager med økonomisk støtte på 4000 kr. pr. arrangement, som skolen kan prioritere, som den vil. Derudover ydes støtte på 1000 kr. pr. arrangement til annoncering.
  • Det forventes, at skolen lægger vægt på at være en del af et samlet projekt og er med til at løfte den fælles fortælling. Projektledelsen stiller annoncemateriale, skabeloner, roll-ups, flyers, videoteaser, overordnet formidling og generel rådgivning til rådighed. Skolen står selv for den lokale annoncering.
  • I hhv. august og januar lanceres den samlede arrangementskalender, og skolen skal tage stilling til arrangemnetsdatoer forinden dette.
  • Der er ikke faste krav til, at indholdssiden skal struktureres på en bestemt måde og skolen bestemmer selv arrangementets tema og forløb.
  • Hver skole udpeger en tovholder, der kommunikerer med projektledelsen. Der er mødepligt, når der én gang hvert halve år er status- og inspirationsmøde.

Næste skoleoptag er i januar 2022

I januar 2022 optages igen 15 nye skoler, så vi over den kommende periode har mulighed for at sætte et stort aftryk i det frie skolelandskab. Projektet løber til og med 2022, så optaget er sidste chance for at lægge hus til et fællessangsarrangement med støtte fra Syng, spis og snak-projektet.

 Læs mere om Syng, spis og snak, og se listen over arrangementer her

Rasmus Skov Borring
Forlagsredaktør & projektleder
Forlaget Højskolerne

Forlagsarbejde og Syng, spis og snak

Anne Bøgeholm Mikkelsen
Projektmedarbejder
Forlaget Højskolerne, Administration

Forlaget Højskolerne, Syng, spis og snak, FFD's årsmøde, webshop og boghandleraftaler.

Marie Brockstedt Nygaard
Studentermedhjælper
Forlaget Højskolerne

Forlagsarbejde, Syng, spis og snak

Nordea-fonden

Projektet er blevet til med støtte fra Nordea-fonden.