Ungdomshøjskolen ved Ribe

Tematimer Biodiversitet Økologimærke Organisk affald Madspild Affaldssortering

Som nabo til Nationalpark Vadehavet er Ungdomshøjskolen ved Ribe bevidste om naturbevaring. Derfor ligger en del af højskolens grund også hen som uberørt natur.

Tematimer

Vi har helt konkret brugt FNs verdensmål i fællestimer, hvor eleverne skal udarbejde bud på at redde verden.

Organisk affald

Højskolen benytter Daka, til afhentning af organisk affald.

Biodiversitet

Vi bor på en grund med meget forskellig natur, hvilket bevidst bevares. Her er å, skov, plæner, buskadser og rene stykker naturgrund

Økomærke

Højskolens køkken er ca. 50% økologisk. Derudover køber vi fra bæredygtige landbrug i lokalområdet - fx frilandskød

Affaldssortering

Vi samler batterier og elpærer og kører udslidt udstyr på genbrugsplads