Testrup Højskole

Fag Tematimer Elevbåret udvalg Studieture Økologimærke Organisk affald Madspild Rengøring Bæredygtighedspolitik Arrangementer Efteruddannelse

På Testrup Højskole fungerer valgfaget Klimaklubben som omdrejningspunkt for højskolens elevbårne bæredygtighedsudvalg. På den måde lærer eleverne på faget, at omsætte inputs og idéer fra skolens øvrige elever til initiativer og handling; til glæde for højskolen, de mennesker der er omkring den og lokalsamfundet.

Fag

Testrup Højskole udbyder faget Klimaklubben, hvori eleverne arbejder med de miljø-, natur- og klimaudfordringer vi står overfor i dag. Faget har fokus på at give eleverne viden og indsigt, der kan være med til at understøtte handling og stillingtagen til disse udfordringer. Yderligere udbyder Testrup fagene Naturdannelse og Gå, der begge har naturen og naturrelationen i centrum.

Tematimer

Hvert semester reserveres 4 morgensamlinger, der udfyldes af eleverne på faget Klimaklubben med relevant, grønt indhold.

Elevbåret udvalg

Faget Klimaklubben fungerer som Testrup Højskoles aktive elevbårne bæredygtighedsudvalg. Udvalget vil bl.a. stå for indhold til morgensamlinger, booking af foredragsholdere til fællestimer, udvikling af Testrup Højskoles bæredygtige profil og arrangering af events på og udenfor skolen.

Studieture

Testrup Højskole fører en "Nul Flytransport-politik".