Suhrs Højskole

Fag Tematimer Studieture Byggeri Indkøb Organisk affald Madspild Affaldssortering Rengøring Værdigrundlag Arrangementer Efteruddannelse

Suhrs Højskole ejer ikke jord, men biodiversiteten tænkes alligevel ind. På taget og i gården i det indre København findes bistade, højbede, kompost og plantekasser.

Fag

Selvom Suhrs Højskole ikke ejer jord, tænkes biodiversiteten ind i undervisningen, når de f.eks. tager på gårdbesøg eller dyrker deres egen mad.

At holde hus med ressourcer er en del af DNAet på Suhrs Højskole. På linjen Omstillingsagent arbejdes med bæredygtig udvikling, men også i flere andre fag som Gastro, Madpolitik, iværksætteri og natur/retur er bæredygtighed centralt.

Madspild

Suhrs Højskole forsøger at holde madspild på et minimum. Om torsdagen har vi f.eks. restedag, hvor vi tømmer køleskabene og tænker kreativt. 

Rengøring

Udover kun at anvende de mærkede rengøringsmidler, startes den ugentlige rengøring med en snak om mærkninger, dossering og miljø.

Andet

Suhrs opgør løbende økologiprocenten (i kroner) af det samlede indkøb. Den svinger efter årstiden og ligger typisk på mindst 30% og ofte op omkring 50%.

Da der undervises i madlavning, er Suhrs Højskole ikke tilmeldt Fødevarestyrelsens mærkningsordning, som kun er relevant for produktionskøkkener. Suhrs økologiprocent svarer som minimum til bronze i ordningen.