Suhrs Højskole

Fag Tematimer Studieture Byggeri Indkøb Organisk affald Madspild Affaldssortering Rengøring Værdigrundlag Arrangementer Efteruddannelse

Suhrs Højskole ejer ikke jord, men biodiversiteten tænkes alligevel ind. På taget og i gården i det indre København findes bistade, højbede, kompost og plantekasser.

Fag

At holde hus med ressourcer er en del af DNAet på Suhrs Højskole. På linjen Omstillingsagent arbejdes med bæredygtig udvikling, men også i flere andre fag som Gastro, Grøn Gastronomi, Madpolitik og Systemkritik og Storbyindianer er bæredygtighed centralt.

Organisk affald

Højskolen har en mindre kompost selv og afvikler det resterende til biogasanlæg, gennem Københavns kommune.

Madspild

Højskolens undervisere Kirsten Høgh Fogt og Anne Marie Fogh Larsen er ambassadører for “Stop spild af mad", og de blander sig ofte i den offentlige debat.

Rengøring

Udover kun at andvende de mærkede rengøringsmidler, startes den ugentlige rengøring med en snak om mærkninger, dossering og miljø.

Andet

Suhrs opgør løbende økologiprocenten (i kroner) af det samlede indkøb. Den svinger efter årstiden og ligger typisk på mindst 30% og ofte op omkring 50%. Da der undervises i madlavning, er de ikke tilmeldt Fødevarestyrelsens mærkningsordning, der kun er relevant for produktionskøkkener. Deres økologiprocent svarer dog som minimum til bronze i ordningen.