Oasehøjskolen

Fag Tematimer Elevbåret udvalg Studieture Biodiversitet Indkøb Organisk affald Madspild Bæredygtighedspolitik Arrangementer Efteruddannelse
Oasehoejskolen

Hvert semester på Oasehøjskolen har man en "grøn uge". Her er bæredygtighed og forvalterskab i centrum; fingrene i jorden og handling bag ordene.

Fag

På faget Re-Use gør man op med smid-væk kulturen og skaber nyt af gammelt. I værkstedet blomstre kreativiteten ved hjælp af gamle møbler, metal og dingenoter.

Tematimer

Man afholder "Grøn Uge" hvert semester med fokus på bæredygtighed

Biodiversitet

Højskolens store grund indgår i arbejdet med biodiversitet. Også her har eleverne medindflydelse.

Arrangementer

På Oasehøjskolen findes der åbne højskoleaftener i forbindelse med "Grøn Uge".