Fag Rengøring Byggeri Elevbåret udvalg Biodiversitet Energiforsyning Indkøb Organisk affald Affaldssortering

Elevbåret udvalg

Vi mødes med eleverne en gang månedligt og aftaler hvilket fokus vi ønsker at arbejde med i den kommende måned. Vi er to lærere tilknyttet.

Elevudvalget mødes månedligt at snakker om hvad de mener er det vigtigste for at dreje Bosei i en endnu grønnere retning. Eleverne planlægger samlinger med emnet, og det opstarter små initiativer som fx vegetaruge hvor alle kan melde sig på at prøve at spise.

Byggeri

Det ligger os på sinde at bruge de materialer der har en lille miljøbelastning i forhold til materialernes levetid.

Dette gøres også med stort fokus på at fravælge ALLE miljøgifte i vores byggeri. Vi bruger svanemærket maling, hårdttræ i stedet for imprægneret, og så er vi rigtig gode til at genbruge byggematerialer og reparere eksisterende i stedet for at udskifte.

Biodiversitet

Bosei blomstrer vildt. Under temadage anlagdes 350m2 bede hvor der blev plantet hjemmehørende danske arter.

Vi lavede desuden: Kvashegn, Stenbunker, vand i haven, billebanker og sommerfuglebede med ensartede farver og også udenlandske nektarholdige planter til generalisterne.

Disse områder udbygges og vedligeholdes løbende hvert semester. Og så har vi en drøm om græssende dyr på nogle områder.

Indkøb

Vi har i mange år indkøbt en stor procentdel af vores strøm som “vindstrøm” og producerer selv med vores solceller. Vi bruger træpiller som vores primære varmekilde da det er co2 neutralt og har dermed også sløjfet størstedelen af vores gasforbrug.

Energiforsyning

Vi har opsat solceller der har en årsproduktion på over 160.000 kilovat timer i årsproduktion.

Vi er i gang med at implementerer flow batterier og her er det er vigtigt at skelne imellem klima og miljø, når man snakker om batterier og CO2- besparelser.

Alle batterier bidrager som sådan positivt til klima og besparelser indenfor CO2.