Grundtvigs Højskole

Tematimer Biodiversitet Byggeri Energiforsyning Indkøb CO2-regnskab Økologimærke Organisk affald Madspild Rengøring Affaldssortering Bæredygtighedspolitik Arrangementer Efteruddannelse

På Grundtvigs Højskole omlægges frugthavens græsarealer til blomstereng. Det styrker biodiversiteten og livet for områdets insekter, og begrænser plejen til én gang årligt.

Tematimer

Det afholdes mindst 2 fællestimer i form af Højskoleaftener, FredagsTimer og/eller temaweekender

Biodiversitet

I højskolens park udlægges arealet frugthaven til blomstereng, som kun slås en gang årligt, så arealet ikke springer i skov.

Energiforsyning

Solceller producerer ca. 10% af strømforbruget, hvilket kombineres med fjernvarme og luft til luft-varmepumper. I 2019/20 forøges mængden af solceller.

Økologimærke

Højskolens økologiprocent ligger pt. omkring 50%. Vi arbejder hen imod at få sølvmærket.