Egmont Højskolen

Fag Tematimer Elevbåret udvalg Biodiversitet Indkøb Organisk affald Madspild Lokale fødevarer Affaldssortering Rengøring Bæredygtighedspolitik Arrangementer Efteruddannelse

Egmont Højskolen er delvist selvforsynende med energi via jordvarme og solceller.

Fag

Faget "Simple Living" omhandler det simple og bæredygtige liv.

Organisk affald

Højskolen benytter Daka, til afhentning af organisk affald.

Biodiversitet

Højskolens egen 3 ha skov er henlagt til "uberørt naturskov".

Lokale fødevare

Højskolen arbejder sammen med andre kostskoler og fødevareleverandøre i lokalsamfundet, og ca 25% af det samlede madbudget handles lokalt. Det giver grønsager, frugt og æg en kort vej fra jord til bord.