Nordisk samarbejde

Siden slutningen af 2015 har Netværket for højskoler der arbejder med bæredygtighed, indgået i et samarbejde med højskolerne i Norge, Sverige og Finland.

Samarbejde mellem de nordiske højskoler

Netværket for højskoler der arbejder med bæredygtighed, indgik i 2016 i et samarbejde med højskolerne i Norge, Sverige og Finland. Samarbejdet finder sted i regi af FOLAC (Folkbilding - Learning for Active Citizenship. )

Årlig konference

Hvert år afholdes en konference for nordiske højskoler, arrangeret af Nordisk Folkehøjskoleråd.

Konferencen blev i 2016 afholdet i Sverige og havde temaet bæredygtighed og FN's Bæredygtighedsmål. 

Udtalelse

På Vårkonferencen 2016 vedtog deltagerne i udtalelse, som bl.a. handler om højskolernes rolle, FN's Bæredygtighedsmål og samarbejdet med myndigheder og erhvervsliv.

Nordens folkehøjskoler vil og kan bidrage til gennemførelsen af FN’s Bæredygtighedsmål, og er indstillet på at samarbejde med sociale organisationer, myndigheder og erhvervsliv for at lykkes med dette.

fra 'Udtalelse fra det Nordisk Folkehøjskoleråds Vårkonference i Kungälv. April 2016'

Læs hele udtalelsen