Højskolernes BæredygtighedsNetværk

Højskolernes BæredygtighedsNetværk er et forum, hvor højskoler kan dele erfaringer inden for bæredygtighed - pædagogisk og i forhold til kost og mange andre parametre.

Om netværket

Alle højskoler kan blive medlem af Netværket og alle er derfor velkomne, uanset erfaringer eller tilgang til bæredygtighed. Vi er dog opmærksomme på, at der på nogle skoler er brug for redskaber til at styrke motivationen og til at strække sig yderligere.

Vi har derfor udviklet et værktøj, der dels skal gøre det lettere for kommende kursister at danne sig et overblik over, hvordan den enkelte højskole arbejder med bæredygtighed, og dels hjælpe de enkelte højskoler med inspiration til, hvordan man kommer videre. Sidst men ikke mindst skal det hjælpe ildsjæle med at få implementeret mere bæredygtighed på netop deres højskole.

Pejlemærkerne skal give lyst til at gøre mere og er tænkt som en god mulighed for at belyse, for sig selv og for omverden, hvad man allerede gør.

 

Se listen over højskoler i netværket

 

Principper for medlemskab

  • Det er hele højskolen og ikke enkeltpersoner, der er medlem
  • Et medlem har én repræsentant, der er i kontakt med Højskolernes BæredygtighedsNetværk/FFDs bæredygtighedskonsulent
  • Et medlem forpligter sig til, én gang årligt på bestyrelsesniveau, at sætte højskolens indsats på dagsordenen. Årets indsats vurderes og nye pejlemærker bringes i spil.
  • Et medlem forpligter sig på at synliggøre sine tiltag over for elever, andre kursister og gæster på højskolen
  • Som medlem af Højskolernes BæredygtighedsNetværk får man lov at bruge signaturen "Højskolernes Bæredygtighedsnetværk" på egen hjemmeside og i andre sammenhæng.
    Signaturen linker til en FFD-underhjemmeside, der med udgangspunkt i pejlemærkerne, synliggør for omverdenen, i hvilket omfang den enkelte højskole forholder sig.