Bæredygtighed

Bæredygtighed er et centralt indsatsområde for FFD. I oktober 2018 startede Højskolernes Bæredygtigheds-Netværk, hvis hovedformål er at skabe en god platform for videns- og erfaringsdeling mellem højskolerne på bæredygtighedsområdet. Følg med i netværkets arbejde og hent inspiration.

Højskolernes Bæredygtighedsnetværk

FFD's bæredygtighedsstrategi

Pejlemærkerne

Inspiration