Kulturministeriets vejledning

Kulturministeriet udsendte i efteråret 2015 en ny vejledning om undervisning på folkehøjskoler, herunder vejledning vedrørende Undervisning af bred almen karakter. Læs mere om vejledningen her.

Kulturministeriets vejledning

Kulturministeriets vejledning skal først og fremmest ses som en tydeliggørelse af kravet om UBAK og er derfor retningsgivende for skolernes tilrettelæggelse og vurdering af undervisningen. Vejledningen kan derfor ikke læses som en udtømmende beskrivelse af højskoleundervisning. Se vejledningen på Kulturministeriets hjemmeside.

Omfang af UBAK

Vejledningen angiver, hvad der forstås ved UBAK, og den angiver kravene til omfanget. UBAK kan være fuldt ud integreret i alle undervisningstimer, ligesom det kan afholdes som særskilte timer i form af fx foredrag og anden perspektiveret undervisning. Det er den enkelte skoles eget ansvar at kunne redegøre for, hvordan man har kalkuleret UBAK i undervisningen, og det skal fremgå af det enkelte kursus' indholdsplan. Der er ikke krav om, at det i indholdsplanen skal angives helt præcist, hvornår de almene elementer optræder i undervisningstimerne, men det skal i den konkrete undervisning være muligt at identificere de almene elementer og at vurdere deres varighed.

Tommelfingerregler

Idet der i øvrigt henvises til Kulturministeriets vejledning skal her blot opstilles følgende tommelfingerregler, der så kan fungere som en tjekliste under tilrettelæggelsen af kurser:

  1. Mindst halvdelen af undervisningstiden skal have bred, almen karakter.
  2. Dele af undervisningen, som ikke er af bred, almen karakter, må højst udgøre op til halvdelen af den enkelte elevs undervisning.
  3. Hver elev skal have mindst 21 timers undervisning.
  4. Man skal sikre, at transporttid og andet på udflugter, der ikke har undervisningskarakter, ikke medregnes i den samlede undervisningstid.
  5. Det er forstanderen på den enkelte højskole, der er ansvarlig for, at kurser gennemføres, så de er i overensstemmelse med loven.