Vrå Højskole: ”Miks af Højskolemålgrupper”

Vrå vil afprøve modeller for integrering af unge og ældre på lange højskoleforløb.

Formål

Formålet er at integrere 10-13 ”kortkursister” i et 12 ugers højskoleophold i foråret 2020 og efteråret 2020.
I løbet af de 12 uger skal ”kortkursisterne” indgå på lige vilkår med de øvrige højskoleelever og deltage i fag, fællesarrangementer og måltider og projektet skal i høj grad være med til at undersøge, hvor det pædagogisk giver mening, at den lidt ældre målgruppe bliver mixet hundrede procent med den yngre – og hvor de to målgrupper med fordel kunne være hver for sig.

Projektbeskrivelse

De to målgrupper skal i løbet af pilotprojektet mixes i:

Fag som keramik, musik, tekstilværksted, analogfoto og kunst er det faglige indhold på ingen måde aldersbetinget. På samme måde kan et mix af aldersgrupper give et nyt indhold til medie- og news-faget, mens de skoleforberedende fag som dansk og matematik måske ikke giver så meget mening for den ældre målgruppe.

Højskolepædagogisk skal projektet også biddrage til erfaringer med opdeling af boggrupper: Giver det mening at blande de ældre med de yngre – eller kan de med fordel indkvarteres ”for sig”.
På samme måde skal fritidsaktiviteter og arbejdet med fredags-cafeer, fester og events i en blandet målgruppe iagttages i samarbejde med følgeforsker og konsulent Lene Ingemann Brandt fra Aalborg Universitet
Projektet skal også belyse, hvornår det er mest hensigtsmæssigt at lægge de 12 uger på et 18- eller 21 ugers højskoleforløb: I starten af et semester, i slutningen, midt i – eller skal de 12 uger kunne vælges fleksibelt for hver enkelt.

Bevilliget beløb: 40.000 kr.

Kontakt: Pia Schnoor pia@vråhojskole.dk