Vallekilde Højskole: Højlyt

Vallekilde vil skabe et kreativt fællesskab på tværs af landets podcastlinjer, der kan inspirere og dygtiggøre eleverne. Ved at skabe en proces, der giver eleverne ambitioner, vejlede dem undervejs og lade dem dele deres produktioner i trygge omgivelser, styrker vi deres motivation, selvtillid og tro på, at de har noget at bidrage med.

Formål:

HØJLYT er altså skabt for at understøtte det pædagogiske arbejde på landets podcastlinjer. På Vallekilde Højskole har vi en stor tradition for samskabelse mellem elever og virkelige projekter fra verdenen uden for højskolen. Dette fordi det højner ambitionsniveauet, giver eleverne et meningsfuldt mål og fordi det sætter ægte krav.

Projektbeskrivelse:

1) Samarbejde på tværs af højskolerne:
Vi ønsker at skabe et stort fællesskab omkring podcast på tværs af højskolerne. Det er vigtigt at platformen får en volumen og en mangfoldighed. For det første fordi det har en stor effekt for deltagerne, at der er mange at spejle sig i, sparre med og konkurrere med. Men for det andet også fordi det gør os mere attraktive for potentielle samarbejdspartnere.

2) Genvej til mediebranchen:
Vi ønsker, at vi ved at skabe en klar proces for deltagerne med benspænd, krav og deadlines kan vise dem vejen og ruste dem til at tage skridtet videre til producere indhold, der skal ud og leve. Det kan både være grænseoverskridende, men også føles uopnåeligt. Men ved at understøtte processen med vejledning, workshops og fejring af produktionerne, vil deltagerne få modet og selvtilliden til at kaste sig ud i nye projekter på egen hånd. Derfor har vi følgende succeskriterie:

3) Høj kvalitet af arrangement
Det giver måske sig selv, men vi ønsker at levere høj kvalitet igennem hele processen med HØJLYTs arrangementer. Ved at gøre HØJLYT professionelt, udviklende og mulighedsskabende, lægger vi op til høje ambitioner og store drømme, som jo er netop det vi ønsker på deltagernes vegne. Succeskriterier:

Bevilliget beløb: 76.776 kr.

Kontakt: Sara Staalhøjsarah@vallekilde.dk

Evalueringsrapport