Vallekilde Højskole: ”Power of Play - LEGO House/Vallekilde Højskole” (Pulje A)

Gennem et samarbejde med Lego Play, vil Vallekilde højskole udvikle legen som tilgang til at arbejde med aktuelle udfordringer for unge.

Formål

Projektets formål er at skabe nye koblinger mellem højskole-pædagogisk praksis, historik, dannelse og didaktik og så LEGOs årelange legeforskning og indgående kendskab til livslang læring gennem leg, kreativitet og eksperimentering.

Det helt overordnede projektmål er dermed at afsøge de centrale og mest givtige dannelsesmæssige muligheder og konkrete forløb for samarbejde mellem to så stærke danske historiske pædagogiske traditioner som LEGO-klodsen og Højskole-bevægelsen.

Projektbeskrivelse

Gennemførelse af en Power of Play-dag for Vallekilde Højskole i LEGO House - 24. maj 2019.

I samarbejde med LEGO House planlægges en dag, hvor alle elever fra Vallekilde Højskoles forårshold 2019 køres til Billund. På dagen starter eleverne trygt og lukket i boblen ved at lege og udforske legen gennem workshoppen “The Power of Play” - denne afvikles af erfarne Play Agents fra LEGO House.

Efter denne trygge LEGO-faciliterede lege-boble er etableret, sanset og udforsket, overgår programmet til et reflekteret undrevisnings-forløb tilrettelagt af lærere fra Vallekilde Højskole. Dermed vil anden halvdel af dagen gradvis åbne, igangsætte og perspektivere elevernes legelæring fra formiddagen ved at rette den ud mod verden og reelle samfundsudfordringer set udenfor boblen.

Højskole-didaktisering af de fire oplevelseszoner i LEGO House

Selve LEGO House er på baggrund af årelang legeforskning opdelt i fire centrale “oplevelseszoner”, der er som følger:

  • Rød zone = Kreativ dannelse
  • Blå zone = Kognitive dannelse
  • Grønne zone = Social dannelse
  • Gule = Emotionel dannelse


Disse zoner bringer eftermiddagens refleksionstid i spil ved, at højskole-eleverne skal lege, løse og udfordre centrale og reelle samfundsmæssige udfordringer - f.eks. klima, integration, demokrati og udrejsecentre - ud fra de fire forskellige zoner

Etablering af længerevarende samarbejde med LEGO, FFD og Vallekilde Højskole samt udarbejdelse af materiale til legende højskole-praksis for alle højskoler.

Formidling

På basis af Power of Play-dagen i LEGO House udarbejdes en evaluering af både LEGO og Vallekilde Højskole, som både skal sættes i spil i forhold til FFDs måder at arbejde med højskoler på og skal bruges til at dele erfaringerne med alle danske højskoler, så de lettere kan udforske og benytte legeforskning i højskolepædagogisk praksis i hverdagen.

Bevilliget beløb:50.000 kr.

Kontakt: Thomas Vigild; thomas@vallekilde.dk