Ungdomshøjskolen ved Ribe: ”UHR – skoven” (Pulje A)

Ungdomshøjskolen ved Ribe vil etablere en bæredygtig skov, både som mødested for lokale og elever, og som undervisningssted i praktisk tilgang til undervisning i bæredygtighed.

Formål

Det overordnede mål er at skabe et mødested i landsbyen Vester Vedsted, hvor højskolen og landsbyen kan sætte fokus på tanker, ideer og aktiv handling i forhold til bæredygtighed og problemstillinger vedrørende klimaforandringer. Vi ønsker gennem det praktiske arbejde at give eleverne viden og konkrete redskaber til at handle i forhold til den globale verdens komplekse problemstillinger.

Projektbeskrivelse

Vi ønsker at sætte bæredygtighed på skemaet på UHR. Vi vil skabe og udvikle et pædagogisk rum med fokus på praktisk arbejde og konkrete handlinger. Det centrale element er, at eleverne skal være med i den skabende/handlende del - etableringen af skovhaven. De vil i projektforløbet være involveret i forskellige aspekter af etableringen.

Eleverne skal:

• Så og plante
• Etablere næringsrig jordbund
• Skabe et naturligt og sundt økosystem, der skaber liv!
• Opleve glæden ved at høste
• Smage på naturens ressourcer, og det de selv har skabt
• Forarbejde, konservere og eksperimentere


Vi vil hjælpe eleverne til at opleve succes, glæde og engagement ved at være med i hele processen fra ”have til mave”. Viden som eleverne bringer videre fra højskoleverdenen til deres fremtidige liv – klar til at handle!

Formidling

Som en del af projektet vil vi formidle vores arbejdsprocesser, ideer og praktiske løsninger og resultater på sociale medier og via UHRs hjemmeside. Derudover vil vi udarbejde en rapport til FFD´s hjemmeside.

Bevilliget beløb: 80.000 kr.

Kontakt: Christian Lykov; levellers76@yahoo.dk