Ungdomshøjskolen ved Ribe: ”INTROFORLØB DER BEDRE INKLUDERER DE SÅRBARE ELEVER”

Ungdomshøjskolen ved Ribe vil udvikle deres introforløb, så det bedre kan rumme unge der har svært ved at komme ind i fællesskabet.

Formål:

Vi vil helt konkret arbejde på at sammensætte et introforløb i august 2021, der helt eller i dele tilrettelægges sådan at sårbare elever bliver bedre integreret og dermed får en bedre start. En del af projektet bliver også at evaluere introforløbets nuværende form og indhold, set i en sårbar elevs optik.

Projektbeskrivelse:

April og maj 2021:
Projektlederne udarbejder forløb, kontakter ekstern konsulent og iværksætter pædagogisk møde.
Maj 2021:
Pædagogisk møde med ekstern konsulent. Ny viden gives hele den pædagogiske medarbejdergruppe.
Projektlederne interviewer sårbare elever om deres oplevelse med introforløbet i august 2020. Får information om mulige andre aktiviteter fra eleverne.
Juni, juli og august 2021:
Projektlederne udarbejder nyt introforløb for august 2021. Informationer og erfaringer fra konsulent og elevinterviews inddrages.
August 2021:
Nyt introforløb afvikles. Nye erfaringer indhentes.

Bevilliget beløb: 40.000 kr.

Kontakt: Lone Hee, lh@uhr.dk