Uldum Højskole: ” FOMO på højskole”

Uldum Højskole vil belyse, hvorvidt højskolebevægelsen bidrager positivt eller negativt til de unges følelse af stress og utilstrækkelighed og udvikle et fag om FOMO.

Formål:

På den baggrund har vi vurderet, at vi på højskolen ville have glæde af en videreudvikling af projektet med henblik på at udvikle et nyt fag om FOMO, der skal ruste eleverne bedre til at leve deres ungdomsliv.

 

Projektbeskrivelse:

Projektet har følgende projektmål:
1. Udvikling af et nyt fag om FOMO og tilværelsen som ung, som efterfølgende bliver en del af skemaet på Uldum Højskole. Dette nye fag bliver en del af skemaet fra Efteråret 2024.
2. En rapport som deles med den øvrige højskoleverden, samt de skoler, der har medvirket i projektet. Rapporten skal blandt andet indeholde en værktøjskasse, som andre skoler kan gribe til, hvis de vil implementere lignende tiltag i egen praksis. Rapporten skal være færdig ved udgangen af december 2023.
3. Hvis FFD har interesse i det, vil projektet også oplagt kunne bidrage med en artikel til højskolebladet og/eller en workshop om FOMO på lærerkonferencen.

 

Bevilliget beløb: 41.651 Kr.

 

Kontakt: Frederik Aa Holm: frederik.aa.h@gmail.com