Uldum Højskole: ”Menneskebiblioteket”

Menneskebiblioteket vil bringe mennesker sammen, skabe forståelse og accept og dermed nedbryde fordomme gennem kendskabet til hinandens personlige historier.

Formål

Det overordnede formål handler både om at få lokale til at bruge højskolen, samt at nedbryde fordomme og skabe interaktion mellem forskellige mennesker.
Det danske samfund kan på flere områder opdeles i forskellige grupper politisk, aldersmæssigt, geografisk osv. Vi har brug for at møde hinanden for at undgå negativ polarisering og nedbryde fordomme.
Menneskebiblioteket har haft stor succes med at nedbryde fordomme ved simpelthen at lade folk møde de mennesker som de har fordomme om.

Projektbeskrivelse

  • Uddannelse af lærer der kan oplære ”menneskebøger” til udlån (Theis Scherfig)
  • Oplære bøger til udlån
  • Lave aftale med 10-15 bøger
  • Lave drejebog for arrangementerne
  • Promovering af Arrangementet
  • Afholdelse af Menneskebiblioteksarrangement

Formidling

Billeder og udtalelser fra indvolverede

Bevilliget beløb: 6.616 kr.

Kontakt: Theis Scherfig; theis@scherfig.dk