Uldum Højskole: ”Inspirationshæfte: Undervisningsmetoder i højskolen”

Uldum vil, i samarbejde med andre højskolelærer, udvikle et inspirationshæfte til undervisning i højskolen.

Formål

Projektet handler om at indsamle, udvikle og dele undervisningsmetoder der videreformidles i et inspirationshæfte som udgives og bruges i forbindelse med inspirationsværksteder, aftenmøder og evt. pædagogiske dage. Desuden skal projektet sætte refleksioner i gang om hvordan højskolernes hovedsigte og bæredygtig dannelse, kan være en del af lærerens undervisningspraksis.

Projektbeskrivelse

1) Ramme for inspirationshæfte

 • Formålet er at skabe en ramme, hvori undervisningsmetoder kan videreformidles. At metoderne præsenteres overskueligt, er anvendelige og har potentiale til at skabe livsoplysning, folkelig oplysning, demokratisk dannelse og bæredygtig dannelse.
 • Succeskriterie: At skabe overskuelighed, så enhver lærer kan finde frem til en metode og lade sig inspirere eller bruge metoden direkte i et undervisningsforløb.
 • Succeskriterie: At metodens potentiale og udførelse i praksis står tydelig frem for læreren der skal bruge den.
 • Begge måles ved at lave en pilotversion med 2 metoder som gives til 3 forskellige lærere. Disse interviewes blandt andet om anvendelighed og overskuelighed – ”er det nemt at tage metoderne direkte i brug eller lade sig inspirere af dem?”

2) Indsamling af undervisningsmetoder

 • Formålet er at skabe et bredt fundament af undervisningsmetoder der har potentiale for at skabe livsoplysning, folkelig oplysning, demokratisk dannelse og bæredygtig dannelse.
 • Succeskriterie: At indsamle mindst 12 undervisningsmetoder fra mindst 7 forskellige højskolelærere der alle underviser i boglige fag
 • Måles ved at referere til, hvor de forskellige metoder er indsamlet

3) Udarbejdelse og udgivelse af inspirationshæfte

 • Formålet er at højskolelærere, andre undervisere og interesserede får adgang til forskellige undervisningsmetoder og kan bruge dem direkte eller som inspiration i deres egen undervisningspraksis
 • Succeskriterie: At trykke og udgive min. 200 eksemplarer af inspirationshæftet og distribuere dem i samarbejde med FFD, sammen med højskolebladet, til lærerkonference eller ved forespørgsel.
 • Måles 6 mdr. efter udgivelse ved telefoninterviews, hvor modtagere spørges om de har brugt hæftet osv.

4) Afholde inspirationsværksted til lærerkonferencen 2020

 • Formålet er at lærere med udgangspunkt i inspirationshæftet, mødes, bliver inspireret, deler og udvikler deres undervisningsmetoder sammen.
 • Succeskriterie: At mindst 15 lærere deltager i værkstedet og får inspiration til deres undervisning
 • Måles ved antal deltagere på værkstedet og ved at spørge dem hvad de har fået ud af deres deltagelse

Bevilliget beløb: 20.000 kr.

Kontakt: Theis Scherfig theis@scherfig.dk