Suhrs Højskole: Suhrs pædagogiske værksted

Suhrs Højskole ønsker at udvikle og styrke lærernes pædagogiske og didaktiske kompetencer i forbindelse med et generationsskifte på højskolen.

Formål:

Målet er at facilitere og inspirere til en større forståelse og udvikling af den enkelte lærers egen praksis som relativt ny højskolelærer. Derudover ønsker vi, at det pædagogiske værksted skal være med til give en større kollegial fællesskabsfølelse.

Projektbeskrivelse:

Vi ønsker at videreudvikle det pædagogiske værksted på Suhrs Højskole. Konkret søger vi midler til udvikling af læremæssigt indhold til værkstederne, til betaling af honorar til eksterne og interne oplægsholdere, samt afholdelse af teambuilding event til at styrke fællesskabet i lærerkollegiet i foråret 2022.

I foråret 2022 er der planlagt 10 pædagogiske værksteder. En projektleder skal stå for at tilrettelægge værkstederne og koordinere undervisning, erfaringsudveksling, oplæg, eventuelle besøg på andre højskoler mv.

Formidling:

Vi vil formidle projektets resultater i lærergruppen samt samle vores resultater og erfaringer fra projektet til at hjælpe andre højskoler til at starte et lignende projekt på deres respektive højskole.

Bevilliget beløb: 72.452 kr.

Kontakt: Hans Frost             

hans@suhrs.dk