Suhrs Højskole: ”Eventmageri og madspildsindsats”

Suhrs Højskole vil udvikle et kursus, der uddanner unge til at kunne varetage events, hvor der fokuseres på madspild, i deres lokalområder.

Formål

Overordnet set er projektet et folkeoplysningsprojekt bygget op om et kursusforløb, hvor vi giver unge redskaber til at gennemføre lokale madevents med fokus på madspild. I det store billede forestiller vi os en 3-årig indsats, hvor vi uddanner 24 nye “madspildspiloter” om året og efterfølgende støtter dem i at gennemføre lokale madspildsevents ved at involvere tidligere elever fra Suhrs Højskole i en særlig “madspildspatrulje,” som tager rundt og hjælper med afviklingen af mindst 24 madspildsevent med gennemsnitligt 100 deltagere.

Projektbeskrivelse

Vi starter med research og erfaringsopsamling fra de to samarbejdspartneres hidtidige erfaring med egen madspildsindsats og “ambassadørrollen*”.

*Både Rub & Stub og Suhrs har konkret erfaring med afvikling af madevents og deltagerinddragelse. Suhrs har endvidere erfaring med at ‘uddanne’ lokale madambassadører og støtte dem i at udvikle af lokale madevents. Her ud fra udvikles en skitse til en manual for kurset Eventmageri og mindre madspild. Skitsen skal evalueres og tilrettes efter

Projektmål 2.

Research angående rekruttering af kursusdeltagere og udvikling af kursusindhold.
Til selve kurset og kursisternes efterfølgende madevents vil vi rekruttere og bringe unge deltagere fra vidt forskellige eksisterende fællesskaber sammen for at skabe et stærkt og nyttigt netværk. Netværket skal støtte deres generelle engagement for den grønne omstilling. Det kan være højskoleelever, elever fra højskolernes elevforeninger, Ungerådene i danske kommuner knyttet sammen via Nau, unge fra studentermiljøer og produktionsskoler, unge fra ngo'er som fx Dfunk og Ungdommens Røde Kors, unge fra de partipolitiske foreninger samt spejderne i Danmark.

Formidling

Via lokal pressedækning af events og et åbent forum på SoMe forventes i 10.000 vis af unge og lokale borgere at blive opmærksom på initiativet og få inspiration til mindre madspild.
Vi baserer rekrutteringen på begge organisationers netværk til hhv højskolerne, studiemiljøer, Nau (Netværk af Ungeråd), Ungdommens Røde Kors, DFUNK og Slow Food.

Bevilliget beløb: 78.735 kr.

Kontakt: Lars Sonne; lars@suhrs.dk