Suhrs Højskole ” Den moderne højskolelærers værktøjskasse; mellem idealer og arbejdsvilkår”

Suhrs Højskole ønsker at udvikle kompetenceudvidende værktøjer til den moderne højskolelærer.

Formål:

I forlængelse af et pædagogisk værksted, et tidligere projekt på skolen, vil vi nu sætte fokus på arbejdslivet og samarbejdet på nutidens og fremtidens højskole, som moderne arbejdsplads, der bygger på højskolens værdisæt og idegrundlag, men skrives ind i en samtid, med nye ansættelsesformer og arbejdsvilkår.

Projektbeskrivelse:

Værktøjskasse
Igennem det tidligere projekt er der opnået en række værktøjer i form af interviewspørgsmål og arbejdsmanualer, relateret til højskolelærernes rolle i undervisnings- og kostskole arbejde indenfor; MeToo, Psykisk sårbarhed, Undervisningsmetoder & greb, Bæredygtig dannelse, Diversitet i elevgruppen.
I dette projekt ønsker vi at sætte fokus på; Højskolens tradition udviklet og fremskrevet i højskolelærernes rolle i dag og i fremtiden. Derudover facilitering af beslutningsprocesser for forskellige ansættelsesgrupper i workshop og som manual.

Højskolelærernes krav
Vi vil skabe erfaringer med hvilke elementer der er de bærende for at fastholde en attraktiv og udviklende højskole for undervisere med et didaktisk flow for eleverne undervejs i skiftende undervisere, pædagoger, kostskolelærer.
At skabe refleksion over tilfredsstillende og meningsfyldt tilstedeværelse samt undervisning, på trods af nye ansættelsesformer og vilkår som er menneskelige at overkomme samtidig med at sikre højskolen værdierne og idegrundlag.

Bevilliget beløb: 65.803 kr.

Kontakt: Laura Troi laura@suhrs.dk

 

Inspirationsmaterialer - resultat af projektet:

Dialogkort: Hvor går grænsen?

Handleplan: Alarmering om psykisk belastet eller potentielt selvmodstruet elev

Øvelser og debat: Grænser og seksuel chikane

Rusmiddelbehandling København