Struer Højskole ” Voksenhøjskole – højskoler er for alle”

Struer Højskole ønsker at gå fra at være en livsstilshøjskole til at være en voksenhøjskole. Højskolerne skal være mangfoldige mødesteder, hvor forskellige mennesker samles og højskolerne skal være for alle.

Formål:

Struer Højskole ønsker at udvikle sig fra at være en livsstilshøjskole til at være en voksenhøjskole.

 

Projektbeskrivelse:

Pædagogisk udvikling
Denne aktivitet kommer til at bestå af tre spor (1) Forståelse af målgruppen (2) Tidligere elever (3) Generationsmødet. Aktiviteten vil foregå som udviklingsarbejde i lærerteamet, hvor de sammen skal arbejde med de tre spor. Fælles for de tre spor er at de skal forberede lærergruppen i arbejdet som voksenhøjskole. Succeskriteriet for aktiviteten er at vi gennem de tre spor bliver klædt på til at blive voksenhøjskole, og vi internt i lærergruppen har samme forståelse af voksenhøjskolens indhold og målgruppe.

(1) Forståelse af målgruppen
Her arbejdes med at forstå hvilken motivation voksne har for at tage på højskole. Vi skal arbejde med hvad der tiltrækker målgruppen og hvilke barrierer der skal overkommes, for at voksne vælger et højskoleophold. Til at hjælpe os med dette spor, bruger vi konsulent John Mikkelsen fra Mikkelsen Marketing. Han skal hjælpe os med at danne en bedre forståelse af målgruppen og komme med inputs til hvilke parameter, vi som højskole skal skrue på for at tiltrække de voksne. Vi skal ligeledes kigge på hvordan et ophold og dets indhold skal opbygges for at tiltrække voksenmålgruppen.

(2) Tidligere elever
I dette spor kigger vi på de tidligere elever, som vi har haft fra denne målgruppe. Vi ser på hvad der motiverede dem til at vælge et ophold hos os og hvad de tog med fra opholdet. Vi kigger også på hvilke eventuelle udfordringer, der opstod under opholdet. Til sidst kigger vi på om der er fællestræk blandt de tidligere elever fra målgruppen og hvordan vi kan bruge dem i vores forståelse af den ønsket målgruppe.

(3) Generationsmødet
Projektets omdrejningspunkt er de voksne i alderen 30-49 år, men Struer højskole definerer at man kan være voksen i alderen 17½ til 100 år. I dette spor arbejder vi derfor med de problematikker og fordele, der kommer i arbejdet med generationsmødet. Vi skal arbejde med hvilke kulturforskelle der er mellem generationerne, hvilke problematikker der kan opstå heraf og hvordan de udfordringer skal håndteres. Vi skal arbejde med hvordan man opbygger et fællesskab på en højskole, med et stort aldersspænd og hvordan vi drager bedst udbytte af den læringen, der opstår mellem elevernes forskellige livserfaring og verdenssyn. Vi kigger også tilbage på tidligere ophold, hvor vi har haft stort aldersspænd på kurset og hvilke erfaringer vi har fået heraf.

 

Bevilliget beløb: 133.700 kr.

 

Marianne Hansen: Marianne@struerhojskole.dk