Snoghøj Højskole ”Vinterkajak – en udvikling af grønlandsk kajak”

Vinteren i Danmark, med frost og sne, minder om de oprindelige forhold som inuitterne oprindeligt brugte deres kajakker i, og det giver en unik formidlingsmæssig mulighed for at undervise i kajak i nogle forhold, der minder om de oprindelige.

Formål

Det primære konkrete mål er at forberede og udarbejde et undervisningsforløb, der tager udgangspunkt i at være i naturen på vandet om vinteren. Således vil skolen få en ny faglig vinkel til gavn for elever på lange kurser, der i forvejen er optaget af kajak og natur. Skolen vil qua projektet have mulighed for at lave et nyt fag, der lægger sig op at skolens nye profil som almen højskole, med flere fag inden for friluftsliv og natur.

Projektbeskrivelse

Skolen ønsker at etablere et fag “vinterkajak”, der kan udbydes på skolens nye outdoorlinje til semesterstart i januar 2023.
Som nævnt ovenfor har faget også en naturmæssig og kulturel dimension, fordi faget bygger videre på “Grønlandsk kajak”. Dermed får eleverne i undervisningsforløbet mulighed for mere indgående at arbejde med de oprindelige folk i Grønland og på Aleutterne, og på egen krop stifte bekendtskab med at ro kajak i nogenlunde samme forhold. Faget bygger på samme aspekter af UBAK som tidligere fag grønlandsk kajak, og på sigt vil faget danne udgangspunkt for en potentiel studierejse til Grønland, for at opleve den oprindelige kajakkultur.
Til faget skal der efteruddannes en lærer, og her bruges Trekantens Kajakskole. Denne kursusudbyder har i forvejen erfaring med kajak om vinteren i Norge og i Skotland, og deres ekspertise vil inddrages til udvikling af en kommende studietur til Grønland, som dog ikke ligger inden for denne projektperiode.

Bevilliget beløb: 38.159 Kr.

Kontakt: Casper Hennie; casper@snoghoj.dk