Skals Højskole ”Nye veje i det traditionelle håndværk”

Skals Højskole ønsker at undersøge håndværksbegrebet, at finde (nye) veje at gå og, at afsøge muligheder for at nytænke og højne håndværkets status i undervisningen.

 

Formål

At arbejde med håndværksfagene så de forbliver interessante, relevante, eksperimenterende og nytænkende? Vi ønsker at udvikle håndværkene, så de bliver så interessante for flere unge højskoleelever, at de får lyst til at komme på vores højskole og fremadrettet uddanne sig indenfor fagene?

Projektbeskrivelse

Vi har, som lærergruppe, altid været meget opsøgende og åbne overfor nye strømninger og tiltag på vores fagområder, men vi har brug for møder og diskussioner hvor vi kan søge inspiration udefra, måske finde nye måder at tilbyde håndværkene på? Lave nye kombinationer af håndværksfag eller noget tredje. Vi kender endnu ikke svaret. Vi er stadig opsøgende, klar til nye tiltag og arbejder for at vores højskole skal være den allerbedste mulighed for, at unge mennesker og kursister får en oplevelse af at traditionelle håndværk, også i 2022, er værd at beskæftige sig med.

I perioden okt. 2022 - februar 2023 skal vi have indkredset vores ønsker, ideer og forventninger til hvad arbejdet med ”at styrke vores håndværksfag” kan og skal indebære og vi ønsker at inddrage en ekstern facilitator, der kan hjælpe personalegruppen i processen.
I perioden skal vi:
- Indledningsvis skal vi indkredse vores udfordringer, ideer og forventninger.
- Finde en facilitator som i processen kan hjælpe os med at nærme os vores mål.
- Arbejde os frem til en viden om hvordan vi udvikler fagene og hvordan vi implementerer ny viden på skolen.
- Arbejde os frem til at kunne skrive en konkret, målrettet og klar ansøgning til skoleudviklingspuljen i 2023 hvor vi, med baggrund i ny viden, ved hvad vi gerne vil.

Bevilliget beløb: 59.060 kr.

Kontakt: Amy Maria Lyngå; amy@skals.nu