Skals Højskole: ”Inspirationshave - Naturhave/biodiversitet” (Pulje B)

Skals højskole vil etablere en have med ”uplejet natur”, dels som en sansehave, men også som inspiration til skolens faglige arbejde.

Formål

Formålet med projektet er at anlægge en ”naturhave” til gavn for forskellige undervisningsfag og miljøet.

Højskolens have er i dag en pænt anlagt have, men vi mangler et areal, der har karakter af "uplejet natur". I undervisningsfagene arbejder vi meget med blomster, farver fra naturen, dyr og insekter, men ofte tyer vi til bøger, blade og internettet for at finde motiverne.

Det ville være optimalt, hvis vi havde mulighederne i vores egen have. Som en ekstra bonus ønsker vi at arbejde med biodiversitet, så det anlagte areal også bliver til glæde for miljøet - dyr og insekter.

Projektbeskrivelse

Tidsplan

Marts 2019
Haven planlægges med professionel havehjælp, samarbejde med biavler etableres.

April 2019
Fræsning, gødning med naturgødning og såning/plantning. Anlæggelse af sti til cykelskur og etablering af ny teltplads.

August 2019
Haven tages i brug til undervisning.

Haven vil blive etableret i samarbejde med fagpersonale inden for anlægning af haver og arbejdet med biodiversitet, heriblandt vores gæstelærer i plantefarvning, et udvalg af vores faste lærere, biavler, pedel og havemand til det praktiske arbejde og forstander. I næste fase hvor haven skal inddrages i undervisningen deltager alle faste lærere i planlægningen.

Formidling

Haveforløbet vil vi løbende lægge på instagram. Den 21. og 22. juni holder vi åbent hus, hvor gæsterne naturligvis også inviteres til at gå tur i den nye have. Andre højskoler, byens øvrige skoler er naturligvis også velkomne til at komme på besøg.

Bevilliget beløb: 25.000 kr.

Kontakt: Helle Mogensen; skals@skals.dk