Silkeborg Højskole ”En systematisk undersøgelse af hvordan højskolen kan/skal (ny)fortolke “højskolelæreren” mellem kald og arbejde, med særligt øje for hjemlighedens rolle i dette.”

Silkeborg Højskole vil undersøge nye arbejds- og boformer for højskolelærerne, for at finde nye måder at imødekomme oplevelsen af splittelse imellem at “ville højskoletilværelsen” med alt, hvad dermed følger og at “være et menneske” i en travl moderne tilværelse.

Formål:

Projektet ønsker derfor at tage livtag med denne diskussion - vi tillader os at antage at diskussionen har en universel karakter i skoleformen - og systematisk undersøge hvordan højskolen kan/skal (ny)fortolke “højskolelæreren” mellem kald og arbejde.

Projektbeskrivelse:

Projektet er funderet på tre projektmål, der skal afdække henholdsvis:
1) Tankens bedrag: Det psykologiske aspekt. Det endeløse arbejde: Det strukturelle aspekt. Er vores forståelse af “højskolelæreren” og det arbejde “højskolelæreren” udfører tillige måden det skal/kan udføres på, konstrueret på præmisser, der gør et sundt arbejdsliv umuligt?
2) Arbejdet med et nyt hjemlighedsbegreb: Tjenesteboligens muligheder som et sted, der kan inspirere til nye sociale, faglige, bæredygtige og interfamiliære fællesskaber, der er moderne og dannende.
For projektmål 1. og 2. udarbejdes på baggrund af analysen en rapport, der både skal afdække processen og resultaterne, med henblik på formidling til og inspiration for højskolerne generelt. Succeskriterierne er bred formidling ved dels forstandermøde(r) og lærerkonference(r). Fokus for forstandermødet er resultatorienteret, mens fokus for lærermødet er procesorienteret.
3)  En rapport over hjemlighedens økologi, altså forholdet mellem højskolelæreren og de miljøer (familie, hjem, højskole, lærerfællesskab, fagligt fællesskab, etc.) denne er en del af, dels en række konceptskitser til fremtidens tjenestebolig(er), der inspirerer til fællesskab og samvær for ansatte, på Silkeborg Højskole.
Den samlede rapport kunne måske tænkes med som et indlæg på et modul på HPU.

Bevilliget beløb: 140.000 kr.

Kontakt: Claus Staal  cs@silkeborghojskole.dk