Scenekunstskolen Snoghøj: Udvikling af outdoor på Snoghøj

Med projektet ønsker Snoghøj at forberede skolen til at kunne rumme en outdoorlinje – altså et linjefag, hvor man arbejder med friluftsliv.

Formål:

Baggrunden for projektet er, at Snoghøj gennem de seneste år har haft stor succes med outdooraktiviteter også i arbejdet med sårbare unge.

Derfor ønsker vi at udvide paletten af aktiviteter, som egner sig til en decideret outdoorlinje allerede dette semester, sådan at vi kan afprøve det på nuværende elever. Dette vil betyde at skolen er optimalt forberedt til at introducere en helt ny linje (og dermed også skoleprofil) til august 2022.

Projektbeskrivelse:

Inden for perioden er det målsætningen at etablere træklatring som valgfagsaktivitet i skolens gamle, store bøgetræer som ligger lige ud til Lillebælt. Dette indebærer indkøb af udstyr samt uddannelse af personale (1 lærer).

Formidling:

På højskolens hjemmeside og sociale medier.

Bevilliget beløb: 20.013 kr.

Kontakt: Casper Hennie       

Casper@snoghøj.dk