Scenekunst Højskolen Snoghøj ” “Grønlandsk kajak - fra overlevelse til kulturbevaring” nyt fag på skolens nye outdoorlinje"

Scenekunst Højskolen Snoghøj vil arbejde med forståelse af oprindelig Grønlandsk kultur, gennem outdoor linje, med kendskab og praktisk brug af Grønlandske kajakker

Formål:

Det primære konkrete mål er at forberede og udarbejde et undervisningsforløb, der tager udgangspunkt i den kulturelle og historiske anvendelse af kajak og særligt kajakrul.

Projektbeskrivelse:

Skolen vil etablere et fag “Grønlandsk kajak - fra overlevelse til kulturbevaring”, der kan udbydes på skolens nye outdoorlinje til semesterstart i august 2022. Til dette fag kræves undervisningsmaterialer i form af 2 grønlandske kajakker, 2 stk tuilik som er en slags inuit anorak, 2 stk pagaj. Dette traditionelle udstyr skal supplere skolens mere moderne materiale.
Som nævnt ovenfor har faget også en historisk og kulturel dimension, hvor eleverne i undervisningsforløbet arbejder med de oprindelige folk i Grønland og deres qajaq og det oprindelige folk på Aleuterne og deres iqyax. I disse kulturer var kajakken en helt fundamental betingelse for overlevelse. Faget får dermed også intellektuelle, verbale perspektiver af UBAK, fordi vi perspektiver moderne kajakkultur med en helt anden historisk tid og kontekst. Det er dog ved brugen af de ovennævnte bestemte grønlandske kajakker og dertilhørende grønlandsk beklædning, at eleverne får en direkte kropslig og sanselig perspektivering til en kajakkultur, som for de fleste roere (også erfarne) er ganske fremmed. Og således bliver UBAK dimensionen kropslig og særligt sanselig, fordi man på sin egen krop erfarer, hvad det vil sige at ro i en traditionel historisk kajak, og hvad det vil sige at kæntre sin båd under forskellige scenarier i en sæljagt.

Bevilliget beløb: 21.685 kr.

Kontakt: Casper Hennie casper@snoghoj.dk